Privacybeleid & beleid omgangsvormen

Wat doen wij met foto en film?

Steeds vaker komen foto’s en filmpjes op sociale media terecht. Ook wij hebben een site en een facebookpagina. En we staan soms in de krant. Daarover is nog nooit een probleem ontstaan. De (drie) beheerders van de site en Facebook kijken altijd of een foto of filmpje gepast is. Filmpjes die bijvoorbeeld van trainingen worden gemaakt (om je techniek te verbeteren) worden alleen daarvoor gebruikt. Op dit moment willen we nog niet zover gaan om vooraf van iedereen toestemming te vragen of wel of niet op de foto willen. We denken dat dit niet zo goed uitvoerbaar is. Want hoe doe je dat met groepsfoto’s? Heb jij een andere mening: laat het ons weten.

Beleid omgangsvormen

  • In onze vereniging is je veilig voelen en met respect behandeld worden de basis. Sportiviteit is de norm.
  • Van trainers en vrijwilligers wordt verwacht dat zij zich onberispelijk gedragen. Van zwemmers wordt verwacht dat zij elkaar met respect behandelen.
  • We zijn ons er van bewust dat bij trainingen en wedstrijden soms grenzen worden opgezocht. Competitie en winnen/verliezen hoort bij sport. Discipline tijdens trainingen kan tot wrijving leiden. We testen elkaar soms uit. Daarbij hoort een grens: wat is jou druppel?
  • Basis is dat niemand zich onveilig mag voelen. Dat is de grens.
  • In de contracten van de trainers wordt opgenomen dat zij dit beleid onderschrijven. De vereniging vraagt een  VOG verklaring van de trainers.
  • De spel- en gedragsregels voor trainingen in het zwembad staan op de website en worden door de trainers en zwemmers gerespecteerd.
  • Wij ondersteunen de actie Code Blauw van de KNZB en zullen dit actief uitdragen.
  • Soms worden grenzen wellicht overschreden en is het moeilijk dat met een andere zwemmer, de trainer of een vrijwilliger te bespreken. Daarom hebben wij een vertrouwenspersoon benoemd. Iemand die verbonden is met de club, maar ook enige afstand heeft tot de dagelijkse praktijk.

Vertrouwenspersonen

Onze vertrouwenspersoon is Heleen Hofman.

Heleen is erelid van de Boskikkers. In het verleden is gebleken dat zij –als nodig- een goede vertrouwensband kan opbouwen met zwemmers en heeft ze –waar gevraagd- in diverse situaties integer en adequaat gehandeld.