Lid worden

Nieuwe leden:

Wil je lid worden? Je mag drie keer meedoen en daarna beslissen of je lid wordt. Kijk op de Contactpagina voor meer informatie.

Lidmaatschap opzeggen:

Wanneer je geen lid meer wilt zijn van ZZG De Boskikkers moet je dit schriftelijk of per mail voor 1 juli of 1 november opzeggen bij de secretaris, Rutger Dijkstra - secretaris@zzgdeboskikkers.nl.

Wijzigingen:

Wijzigingen kun je doorgeven via de secretaris, bij voorkeur per mail.

Contributie 2020:

Recreanten

inclusief zomer

€ 175,=

Wedstrijdzwemmers

inclusief zomer

€ 208,=

Zomer

buitenbad in Gieten         

€  70,=

De contributie in de pakketten geldt voor zomer én winter.

We zwemmen beperkt in de voorjaarsvakantie, meivakantie en de herfstvakantie. In de zomervakantie wordt wel gezwommen. In de contributie is ook het KNZB-lidmaatschap opgenomen.

Wil je contact, kijk dan op de Contactpagina