Oudere berichten van de startpagina:

augustus 2018

Daphne Spreen heeft haar functie als secretaris van ZZG de Boskikkers neergelegd.. Rutger Dijkstra op 24 augustus tijdens de ALV als secreatris.benoemd. Ook is Aniek Schutrup aan het bestuur toegevoegd.

november 2017

Er is een wijziging in de taken van het bestuur. Daphne Spreen is vanaf nu secretaris, Jeron Bartelds trainings- en activiteitencoördinator en Herman Hofman algemeen bestuurslid.

juni 2017

In memoriam

Onverwacht kwam op tweede pinksterdag het verdrietige bericht dat Dina Klijnsma plotseling overleden is. Wij zullen Dina herinneren als de drijvende kracht achter vele activiteiten bij ZZG de Boskikkers. Altijd stond zij, samen met Wiebe en de kinderen, klaar voor de kerstmarkt, geraniumactie, barbecue bij de Boskikkernacht en vele andere activiteiten. In maart namen we afscheid van Dina als actief lid van de vereniging, met de gedachte elkaar nog vaak te zullen zien. Het doet verdriet te beseffen dat we nu definitief afscheid moeten nemen.

Ons medeleven gaat uit naar Wiebe, Céline en Calvin. Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

 

DinaKlijnsma.png

 

december 2016

 

 • Andries Visser benoemd tot erelid van ZZG De Boskikkers
  AndriesVisser-erelid-ZZGdeBoskikkers.jpg 
  Tijdens de bijzondere Algemene Ledenvergadering van 28 december 2016 werd scheidend voorzitter Andries Visser door een vijftiental aanwezige seniore leden (vertegenwoordigd door Yvette Dijkshoorn) voorgedragen als erelid van de vereniging ZZG De Boskikkers. Dit voorstel werd door de vergadering met algemene stemmen aangenomen. Andries kreeg een fraaie oorkonde uitgereikt ter herinnering aan zijn benoeming tot erelid. Penningmeester Gertjan Ouwerling hield een korte toespraak ter motivatie van de voordracht tot erelid. 
   
  Andries kwam bij het bestuur van ZZG De Boskikkers in 2001 als lid van de technische commissie. Hij wilde graag organiseren en dingen doen en heeft daar met name in de TC veel werk van gemaakt gedurende de 15 jaar dat hij bestuurslid van de Boskikkers is geweest. Eind 2016 nam hij na vijftien jaar als bestuurslid en uiteindelijk voorzitter afscheid van het bestuur van de vereniging, opgevolgd door Floris Harmanni. Wat vooral opviel was zijn verbindende vermogen, de gave om mensen met verschillende opvattingen bij elkaar te brengen en aan een gemeenschappelijk doel te laten werken. Menig verschil van mening binnen bestuur of trainers is door zijn bemiddeling opgelost. Hij was vanaf het begin nauw betrokken bij het opzetten van de samenwerking met ZZG uit Gieten en diende ook als voorzitter van de startgemeenschap ZZG De Boskikkers. Later werkte hij heel nauw samen met wijlen secretaris Gjalt Wester om die startgemeenschap te laten doorgroeien naar een volledige fusie van de twee verenigingen ZZG en de Boskikkers, een gezamenlijk doel dat ook volledig gerealiseerd is. Andries nam in de meest moeilijke jaren van de vereniging ook de voorzittershamer over van Auke Doornbosch en heeft het zijne gedaan om te kunnen doorzwemmen in een tijd van afnemende beschikbaarheid van badwater. Met veel enthousiasme werkte hij aan het jubileumboek dat uitgegeven is ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan van de Boskikkers in 2001 en later geactualiseerd voor het vijftigjarig bestaan in 2011. Hij kan terugkijken op 15 jaren van uitstekende samenwerking in het bestuur en vele goede zwemresultaten behaald in die periode.
 • Op 28 december is in de Boerhoorn tijdens de extra ALV een plan goedgekeurd van een aantal leden om door te gaan met de zwemactiviteiten zoals deze gepland stonden. Dit betekent dat er doorgezwommen wordt tot eind augustus. Er werd een nieuw bestuur gekozen: Andries Visser (voorzitter) en Yvette Dijkshoorn (secretaris) waren niet herkiesbaar. Het nieuwe bestuur bestaat uit Floris Harmanni (voorzitter), Gertjan Ouwerling (penningmeester), Herman Hofman (secretaris), Hilde Steenbergen, Daphne Spreen en Jeron Bartelds. Andries Visser werd tot erelid van de vereniging benoemd voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. Meer foto's vind je hier.

 

ZZGdeBoskikkers-ALV-12-28december2016.jpg ZZGdeBoskikkers-ALV-11-28december2016.jpg

 

september 2016

CollageEllyWildeboer.jpg

In memoriam

Op 11 september is ons erelid Elly Wildeboer overleden. Elly verwierf het erelidmaatschap van onze vereniging in november 2001, tijdens de viering van het veertigjarig bestaan van de Boskikkers. Met een lange staat van dienst. Ook verkreeg Elly het ere-lidmaatschap van de KNZB Kring Drenthe.

Als bestuurslid maakte zij de woelige periode mee van de sluiting van het bosbad in Rolde. Met veel volharding streed ze voor behoud van het bosbad en de toekomst van de vereniging De Boskikkers. En niet voor niets.

Vele huidige leden kennen haar nog als trouwe official bij onze KNZB wedstrijden. En natuurlijk als “ere-scheidsrechter” bij vele clubkampioen-schappen.We verliezen met Elly een stukje van onze geschiedenis. We zijn dankbaar voor wat ze betekend heeft voor de club.

Van Elly wordt in besloten kring afscheid genomen.

We wensen Jack, Edwin en de familie veel sterkte toe.

 

augustus 2016

Erica Pieters krijgt dè Beker

Tijdens de prijsuitreiking van de clubwedstrijd is weer de Beker voor leden of ouders die zich verdienstelijk maken voor de club uitgereikt. De Elly Wildeboer Boskikker Wisselbeker. Soms gaat deze Beker (met de bijbehorende waardering) naar een zwemmer, soms naar een official en soms naar een trainer. Of een ouder die veel voor de vereniging doet.

En dat was deze keer het geval. Erica heeft niet zo veel zin in besturen of commissies maar de handen uit de mouwen steken? Geen probleem. Als ouder altijd mee naar wedstrijden, teamleiding? doe mij maar… en tijdens de eigen wedstrijden schalt haar stem luid en duidelijk door het zwembad als speaker. En dan de niet te vergeten bijdrage aan de houtvoorziening bij de Boskikkernacht.

Erica: Je hebt de beker meer dan verdiend!

oktober 2015

In Memoriam-GjaltWester.jpg

 

In memoriam

Gjalt Wester is op 19 oktober overleden. We zijn erg bedroefd dat we hem moeten missen. Zwemmer, bestuurslid en maatje. Wekelijks dook hij in het bad en trok een heel baantje onder water. Gezellig met de andere senioren. Volhardend zette hij zich in voor onze club. Boskikker in hart en nieren en ZZG had hij ook in het hart gesloten. Hij heeft hard gewerkt om de samenvoeging van beide clubs te regelen. Wij genoten van zijn humor. En hij genoot van de club. De Boskikkernacht wilde hij niet missen. Verzwakt als hij was kwam hij nog langs bij het kampvuur. Dat was heel mooi. We wensen Jelly, Hedzer, Hindrik, Sybrand en de familie veel sterkte toe.

Bestuur en leden ZV ZZG De Boskikkers

 

september 2015

winterseizoen.jpg

Onze nieuwe zwemtijden in Hof van Saksen

18.00 - 18.45 - wedstrijdtraining basisschool (4 banen)

18.45 – 20.00  wedstrijdtraining oudere jeugd (4 banen)

18.00 – 20.00  Senioren Fitness (1 baan)

 

Woensdag: Aandacht voor vaardigheden!

18.00 – 18.45  NRZ Zwemvaardigheid / training basisschool

18.45 – 19.30  Wedstrijdtraining oudere jeugd

19.30 – 20.00  Senioren Fitness

 

Zaterdag: alleen in de vakantieperiode's

08.00 – 9.00  baanzwemmen

 

Zuidlaren: elke zaterdagmorgen

 08.30 - 09.30 wedstrijdtraining

 

 

 

augustus 2014

In memoriam Hilbert Noorman

Op 7 augustus 2014 is de heer Noorman, erelid van de Boskikkers, overleden.

De heer Noorman heeft een aantal functies bekleed, hij was badmeester, redacteur van het Boskikkerbulletin en van 1979 - 1990 voorzitter van de Boskikkers.

 

juni 2014

 • Driekamp 2014, het zit er weer op

  Het bovenste klinkt een beetje als een zware bevalling, maar dat was het zeker niet. Een iets minder gevulde programmering maakte het weekend overzichtelijk en rustiger. Vrijdagavond begonnen we met het verwelkomen van de gastverenigingen uit Steenwijkerwold en Texel. De stemming zat er meteen al in, en gezien de verwachte weersomstandigheden kon er niets meer misgaan. De gastouders en gastkinderen hadden elkaar al vlot gevonden en op de camping kon de oprichting van het tentenkamp beginnen. Tot in de kleine uurtjes werd er druk geëvalueerd, zowel in de grote tent, als in de iets minder bekwame tentjes. Zaterdagmorgen stond iedereen aan het bad en werd er gestreden om iedere centimeter en werd er gejuicht voor iedereen de kant weer gehaald had. Opvallend aan deze dag was het optreden van onze “ladyspeaker”. En dan heb ik het niet alleen over zijn “hoedje op, hoedje af” metamorfoses. Zaterdag aan het eind van de dag de goed uitgezette puzzeltocht, die de beentjes behoorlijk op de proef stelden. Zaterdagavond waren dezelfde beentjes niet meer in staat om naar het Beach veld te gaan om daar van de aanwezige live muziek te genieten. In het tentenkamp waren ook alle voorzieningen aanwezig en een ieder besloot dan ook maar op de basis te blijven. Zondagmorgen het tweede deel van de wedstrijd en gezien de tussenstand stonden we er wel heel goed voor. Vooral de estafettes waren een waar spektakel. Vooral in de estafettes met deelname van ouders en leiding viel op dat er in deze groep nog heel veel talent zit. En ook, het op het startblok roepen van enkele “toppers”, onder begeleiding van een muziekje, werkte behoorlijk op de lachspieren. Ook onze scheids van de dag, gaat vreemd lopen als hij door muziek begeleidt wordt.  En dat onze speaker de achternamen niet meer goed voor de bril had mocht de pret niet drukken. ’s Middags de prijsuitreiking en de het afscheid nemen van gastouders, gastkinderen en natuurlijk de rest van de deelnemers. De afgelopen twee jaar werd de beker gewonnen door Steenwijkerwold met resp. 2 en 6 punten voorsprong op ons. Maar nu bleef de beker eindelijk weer bij ZZG de Boskikkers met een overtuigende 80 punten voorsprong. Texel bleef helaas een beetje achter, mede gezien het feit dat ze te weinig jonge kinderen mee konden krijgen naar Gieten. Volgend jaar gaan we naar Texel en wel op 19,20 en 21 juni 2015. Gezien het succes van dit jaar is het nu al noodzakelijk om de data in de agenda’s te zetten. En heb je de driekamp dit jaar gemist, dan is volgend jaar het moment om mee te gaan. Texel here we come. En Texel heeft heel veel open water en naar alle waarschijnlijkheid gaan we ook daar een stukje zwemmen. Rest mij nog de jury en de vrijwilligers te bedanken en…. Tot Texel.

 

April 2014

 

 • Op zaterdag 19 april werd er voor een groot aantal verschillende diploma's afgezwommen. Volgens de afgevaardigde van de NRZ was het een prima examen! Allemaal van harte gefeliciteerd!

 

 • gefeliciteerd.jpg

  Zwemvaardigheid 2:
  Thijmen, Hannah, Beau

  Waterpolo 1:
  Laurens, Marleen, Reinate

  KNZB Sterrenplan materialen:
  Beau, Noortje, Liselot, Nanda, Iris, Katrijn, Willem

  Waterpolo 2:
  Laurens, Marleen, Reinate

  Snorkelen 1:
  Dyan, Merel, Calvin, Floris


 

ZZGdeBoskikkers-Geraniumactie-1.jpg

ZZGdeBoskikkers-Geraniumactie-2.jpg

Februari 2014

Besturen zijn er uit: één zwemvereniging

De besturen van ZZG en De Boskikkers hebben in overleg besloten de leden het volgende voor te leggen:
-  Samenvoegen van de zwemafdeling van ZZG en De Boskikkers
-  De polo-afdeling van ZZG opheffen

Waarom?
De  eerste  reden  is  dat  de  samenwerking  tussen  de  zwemmers  uit  Gieten  en Rolde zo hecht is dat we ons al jaren als één vereniging zien. Een tweede reden is dat het bezetten van twee besturen dubbele menskracht kost.  Dat is niet erg effciënt.  Een  derde  reden  is  dat  de  uitvoerende  commissies  steeds  met  twee besturen hebben te maken: het is niet slagvaardig.
Meer hierover vind je in de iKwaker

 


December 2013

 

De jaarlijkse clubkampioenschappen zijn weer geweest. Het was een leuke en gezellige wedstrijd. Foto's en de uitslagen van de winter-clubkampioenschappen.

De trainingsbeker ging dit jaar naar Thijmen. Hij doet altijd goed zijn best en is altijd op de trainingen. Hij is erg leergierig en de trainers zagen de laatste tijd een verbetering in zijn techniek.

ZZGdeBoskikkers-winter-clubkampioenschappen-125.jpg

 

ZZGdeBoskikkers-winter-clubkampioenschappen-131.jpg

 

De prestatiebeker van de meisjes ging naar Hannah. Zij is altijd vrolijk. We zien vaak een lach op haar gezicht. Daarnaast doet ze goed haar best op de trainingen. De laatste tijd wint ze heel veel medailles en ook bij de clubkampioenschappen hing er weer een om haar nek.

De prestatiebeker van de jongens ging naar Calvin. Hij zwemt al jaren en doet dit met plezier. Hij zwemt vaak zijn eigen records uit de boeken. Hij doet altijd goed zijn best tijdens de trainingen. Daarnaast helpt hij ook bij de kerstmarkt en bij het geraniums lopen.

ZZGdeBoskikkers-winter-clubkampioenschappen-127.jpg

 

ZZGdeBoskikkers-winter-clubkampioenschappen-138.jpg

Erekikker Elly Wildeboer, die vorig jaar de Boskikkerbeker kreeg, reikte zaterdag de Boskikkerbeker uit aan Carolijn Visser. De Boskikkerbeker is voor een lid met grote verdiensten voor de club. Carolijn krijgt de Beker omdat zij al vele jaren een Boskikker in hart en nieren is. En ze is altijd positief, vrolijk. Altijd bereid om iets te organiseren en ze doet dat met aanstekelijk enthousiasme. Zo is ze lid van de activiteitencommissie. De Kerstmarkt zonder Carolijn is ondenkbaar en ook de geraniums brengt ze zowel in Gieten als Rolde aan de man. Bij de Boskikkernacht steekt ze inmiddels ook de handen uit de mouwen. De juf in spe (Carolijn zit op de Pabo) geeft zwemles aan zowel de jongste jeugd als aan onze Masters. Net zo makkelijk.

De club mag zich de handen dichtknijpen met zo’n meid. Ze heeft de beker meer dan verdiend


De_beste_groepsfoto_van_ZZG_de_Boskikkers.jpg

 



September 2013

Elly_Wildeboer.jpg

Elly Wildeboer is benoemd tot ere-offcial van de Kring Drenthe. Van harte gefeliciteerd namens alle leden van ZZG de Boskikkers!

 


Boskikkernacht 2013

De Boskikkernacht 2013 was weer erg geslaagd. Spannend en leuk. Alleen jammer dat niet iedereen er was. Pittige spellen (Schotland in Schoonloo) en een heerlijk kampvuur! De organisatie van zwemmers had het goed voor elkaar en het bestuur hoefde niet veel anders te doen dan toekijken. Dit jaar was Opper Brandmeester Gertjan Ouwerling gelukkig weer beschikbaar om het vuur aan te steken en te beheersen. Hij had er al maanden naar uitgekeken! Foto's van de Boskikkermiddag én nacht vind je hier.

Clubkampioenschappen ZZG

De Zomerclubkampioenschappen op 30 augustus zijn de afsluiting van een mooi zomerseizoen. Koud (heel koud) begonnen in mei en juni, maar lekker warm in juli en augustus. Gemiddeld dus nix aan de hand ;-)  Het was vrijdagavond een gezellige wedstrijd. De uitslag vind je hier. Overigens ook de Hamburgers mochten er zijn! Foto's van de wedstrijd.

Schoolzwemmen 2013

Op woensdag 29 mei vond voor de 17e keer de schoolzwemwedstrijd van de gemeente Aa en Hunze plaats. Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door zwemverenigingen de Boskikkers en ZZG. Een overzicht van de medaillewinnaars kun je op deze pagina vinden, alle gezwommen tijden van de deelnemers vind je hier.


2012 Een enerverend jaar, maar niet om te vergeten!

Het was een bewogen jaar voor onze verenging(en). Met veel leuke momenten maar ook met een zware tijd toen het Hof van Saksen dicht ging. Het zag er eerst niet goed uit maar de meesten van ons bleven er in geloven. En dat betaalde zich uit. We zijn er weer! We bedanken alle leden dat ze het geduld op konden brengen te wachten op de heropening van het bad. Qua zwemmen begonnen we in 2012 moeizaam maar dankzij een eindsprint bleven we in de D2 klasse. In de laatse wedstrijd van het jaar hebben we gezien dat onze jongste lichting er aan komt, met verzorgd en snel zwemmen. En wat een leuke momenten ook weer dit jaar: de driekamp, de boskikkernacht met het mooiste kampvuur ooit, klootschietende senioren en de goede opkomst bij het zomerzwemmen. En ook mooi: samen de schouders er onder bij de geramniumactie en de Kerstmarkt. Geweldig! In 2013 moeten we zorgen meer jonge zwemmers als lid te krijgen via bijvoorbeeld de instuif en de schoolkampioenschappen in mei. En we moeten de oudere zwemmers blijven boeien. Wij gaan daar als besturen van ZZG en de Boskikkers aan werken. Met ons enthousiaste team van trainers. We zijn er weer, 2012 sluiten we snel af want we willen vooruit! We wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Clubkampioenschappen en verenigingsbekers 2012

Op 8 december hebben de junioren (bijna) allemaal meegedaan aan de Winter-clubkampioenschappen. Het werden leuke series, afgesloten met een mega-estafette. Na afloop werden de clubkampioenen gehuldigd in het theater (zo heet het) van het Hof van Saksen. We sloten af met een mooie groepsfoto die ook nog eens verscheen in het Dag-blad van het Noorden.

De Winter-Clubkampioenen 2012 zijn:
Meisjes: Dyan, Jasmijn, Marleen Berkepies, Celine, Daphne en Aniek
Jongens: Thijmen, Calvin, Lars, Jeron, Janiek en Herman
Allemaal proficiat!!

Ook werden de officials in het zonnetje gezet en de traditionele bekers uitgereikt. De trainers hebben de prestatiebekers en de trainingsbeker uitgereikt. Het bestuur de Boskikkerbeker.

De prestatiebeker meisjes ging naar Merel Vonk. Het ene record naar het andere sneuvel-de dit jaar bij Merel. Ze is sterk en heeft een hele goede schoolslag. Merel kan nog veel beter worden en dat gaat ook gewoon lukken. Merel is naar verluidt ook een hele gezellige tante. Maakt altijd plezier aan het bad. Niet in het bad, want dan is ze serieus bezig. Die beker heeft ze dik verdiend!

De prestatiebeker jongens ging tot zijn eigen verassing naar Janiek Schulting. Voor de oudere uitgegroeide jongeren is het best lastig om records te zwemmen. Maar Janiek doet dat gewoon. Zijn optreden bij het Bubble toernooi was zo imponerend dat we niet meer om hem heen konden. Er was geen discussie mogelijk. Janiek! Dat hij ook actief is als trainer en in de activiteitencommissie heeft niets met deze beker te maken maar ook dat stellen we erg op prijs.

De trainingsbeker ging naar Roland Doornbosch. Die beker is bestemd voor zwemmers die in de trainingen een prima inzet tonen en veel willen leren. Voor deze beker is het niet nodig dat je aan wedstrijden meedoet. Roland is een heel leergierige zwemmer. Ligt als eerste in het bad en als laatste er uit. Met zichtbaar plezier. En dat geeft de trainers dan ook weer plezier. Bij de clubkampioenschappen sneuvelden al zijn PR's. Goed bezig, die Roland.

De Boskikkerbeker is de beker voor leden met grote verdiensten voor de club. Dit keer is de beker voor Elly Wildeboer. Elly is dit jaar al door de KNZB in het zonnetje gezet omdat zij 25 jaar aan het bad staat als official. Wij konden natuurlijk niet achterblijven. Elly heeft des-tijds bij de sluiting van het Bosbad in Rolde eind jaren 80 de Boskikkers door een moeilijke periode geloodst. "Niet opgeven, doorzetten" was haar motto. Dat heeft ons de afgelopen maanden ook weer geinspireerd om door te gaan tijdens de sluiting van het Hof van Saksen. Elly kon door ziekte niet aanwezig zijn op de clubkampioenschappen. Andries en Heleen hebben haar de beker in Borger, waar Elly woont, overhandigd. Elly was er zichtbaar erg blij mee! Wij ook. Elly kondigde ook aan te stoppen als official. Na 25 jaar mag dat ook, toch? En we hebben een...

Nieuwe official erbij!
We hebben er weer een. Vers gediplomeerd. Jan Lanting heeft zijn examen KNZB official succesvol afgesloten. Op de clubkampioenschappen maakte hij zijn foutloze debuut. Bedankt Jan! We kunnen niet zonder officials. De zwemmers zijn er ook blij mee!

Kerstmarkt een echte eindejaarknaller!
Menig middenstander zou er voor tekenen. Een omzet over de 1000 euro en een winstmarge van meer dan 95%. Dankzij de niet aflatende inzet van de familie Klijnsma, die de kerstdagen wel nodig zullen hebben om op adem te komen. En natuurlijk dankzij de vele knijpertjesbakkers en lotenverkopers die tegen een uurtarief van nul euro hard hebben gewerkt voor de club. Het waren gezellige bijeenkomsten in de diverse schuren waar de knijpertjesijzers lange uren maakten en de kilowatts de meterkast uitvlogen. De sponsoren hadden weer mooie prijsjes geleverd. De hoofdprijs, een dinerbon, ging naar Dennis Niezing uit Borger.


 

Opstarten na onvrijwillige pauze

 

We zijn al weer een paar weken actief in het Hof van Saksen. Het is nog even wennen maar het nieuwe en enthousiaste trainersteam heeft er zin in. Bij de zwemmers  moet bij sommigen na de lange pauze de motivatie weer even geactiveerd. In de afgelopen wedstrijden zijn er al weer PR-s gesignaleerd, ondanks het gebrek aan zwem-meters. De senioren niet hoor: die kletsten er gelijk weer in! Laten we er in de trainingen samen goed tegen aangaan en onze achterstand inhalen. Laat een training niet zomaar schieten. Dat geldt ook voor de competitie. We staan nog niet bovenaan ;-) In de eerste twee wedstrijden hadden we veel last van afzeggingen. Tentamenweken! (overigens, beste zwemmers, is even sporten ook goed voor de geest). Dus als het even kan: allemaal komen op de D wedstrijden! En kijk voor de dit jaar veel strengere diskwalificatieregels nog even op de ledenpagina.