welkom op de website van ZZG De Boskikkers


Update 25 mei

Update aangepaste training i.v.m. corona-virus

Tot op heden kunnen wij helaas nog niet zwemmen. Gelukkig hebben wij van de gemeente wel akkoord gekregen om groepsgewijs landtrainingen aan te bieden. De landtrainingen zijn voorlopig op iedere woensdagavond gepland van 19:00 uur tot 20:00 uur waarbij wij gezamenlijk aan onze conditie zullen werken. Uiteraard wordt er stilgestaan bij de spiergroepen die specifiek voor zwemmers van belang zijn.

Om het één en ander in goede banen te leiden zijn wij gebonden aan het protocol buitensport van de veiligheidsregio Drenthe en hebben wij een aantal regels opgesteld. Lees deze goed door voordat je naar de training gaat. De eerste training zal a.s. woensdag 27 mei plaatsvinden bij Zwembad Zwanemeer te Gieten om 19:00 uur. Er is een maximum gesteld aan het aantal deelnemers, namelijk 20 personen. Wanneer er hulpmiddelen nodig zijn voor de training, wordt jullie dit vooraf medegedeeld. Reserveren voor de trainingen (en eventuele andere fysieke bijeenkomsten) is i.v.m. de corona-maatregelen verplicht en kan tussen 3 dagen en 2 uur voorafgaand aan de trainingen via de link: https://www.supersaas.nl/schedule/zzgdeboskikkers  Je logt in met je eigen e-mailadres en het per mail verzonden wachtwoord. Er is een maximum aantal mensen toegestaan bij de trainingen. Als de training vol is kom je automatisch op de wachtlijst. Vriendelijk verzoek aan degenen die toch niet kunnen (bijvoorbeeld omdat je gezondheidsklachten hebt) om je ook weer online af te melden. Dan kunnen degenen op de wachtlijst alsnog naar de training komen. Uitleg over het reserveren vind je hier.

Update 17 mei

Update situatie i.v.m. corona-virus
Onlangs heeft het bestuur vernomen dat het zwembad Zwanemeer te Gieten in de komende weken nog niet open zal gaan. Op basis daarvan is het bestuur andere opties aan het evalueren. Hiertoe behoren mogelijke andere zwembaden die wel open zijn voor verenigingen, maar ook landtrainingen. Op korte termijn hopen wij hiertoe uitsluitsel te geven. Jullie worden op de hoogte gehouden! Om ook ten tijde van Corona in contact te kunnen blijven met elkaar willen wij graag één app-groep faciliteren voor de gehele vereniging, hiermee proberen wij het verenigingsgevoel warm te houden. Op dit moment zitten er al veel van onze jeugdleden in deze groep. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, aanmelden kan bij de secretaris. 

Online pubquiz
Om ook het verenigingsleven buiten het zwembad te stimuleren hebben wij besloten om een online pubquiz te organiseren. Deze pubquiz zal plaatsvinden op vrijdag 29 mei om 19:00 uur en is voor alle leeftijden. Er mag in tweetallen worden meegedaan, dus ook de ouders van onze jeugdleden zijn van harte welkom! Opgeven kan bij ondergetekende. De link voor de pubquiz zal ter zijner tijd met jullie worden gedeeld. Uiteraard hopen wij weer op een grote opkomst!

Update 12 mei

Update situatie i.v.m. corona-virus
Vorige week is het protocol voor zwembaden inzake corona bekendgemaakt door de KNZB. Het bestuur heeft kennisgenomen van dit protocol en het plan voor de trainingen daarop aangepast. Op dit moment wachten wij totdat de gemeente uitsluitsel geeft over wanneer en onder welke voorwaarden zwembad het Zwanemeer weer open kan. Zodra wij uitsluitsel hebben, zullen wij jullie uiteraard op de hoogte stellen.

Reminder ALV
Op vrijdagavond 15 mei a.s. wordt de jaarlijkse ALV gehouden. Mocht je hierbij aanwezig willen zijn? Meld je dan aan bij de secretaris, de link voor de digitale ALV zal donderdag worden gedeeld aan de leden die zich hebben aangemeld. Mocht je punten hebben die je graag besproken wilt hebben tijdens de ALV, deze kun je dan ook bij de secretaris aangeven. Ook voor andere (praktische) vragen kun je ook bij ondergetekende terecht.

Update 28 april

Situatie i.v.m. corona-virus
Tijdens de persconferentie van het kabinet op 21 april j.l. werd aangekondigd dat kinderen onder 18 jaar (onder voorwaarden) weer buiten mogen sporten. De huidige stand van zaken is dat het zwembad Zwanemeer voorlopig in de komende weken nog niet open gaat. Het bestuur heeft een plan opgesteld waarmee wij kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Het bestuur is op dit moment in overleg met de gemeente om indien mogelijk het zwembad alleen voor onze vereniging open te stellen. Zodra er meer duidelijkheid is over groen licht vanuit de gemeente Aa en Hunze zullen wij de trainingen voor onze jeugdleden zo spoedig mogelijk weer hervatten. Uiteraard houden wij de situatie met betrekking tot sporten voor volwassenen nauwlettend in de gaten.

Contributie
Als gevolg van de coronacrisis is onze financiële situatie ook veranderd. Traditiegetrouw loopt de vereniging de geraniumactie in April. Vorig jaar was deze actie goed voor een opbrengst van meer dan € 2.000. Deze actie heeft dit jaar helaas niet door kunnen gaan. Op basis van de laatste informatie is er door het bestuur een nieuwe begroting opgesteld welke tijdens de ALV zal worden gedeeld en toegelicht. Vanuit de KNZB hebben wij communicatie ontvangen dat de vaste kosten vanuit de bond voor zwemverenigingen gewoon doorlopen. Dit heeft het bestuur doen besluiten om dit jaar de contributie zoals vastgesteld te innen. Onze huidige financiële situatie biedt geen ruimte om eenmalig een verlaging van de contributie door te voeren. De inning van de contributie voor de eerste helft van het jaar zal in de eerste helft van juni plaatsvinden.

ALV
Oorspronkelijk stond de ALV van onze vereniging gepland in de week van de geraniumactie. In verband met Corona is deze tijdelijk opgeschort. Om wel doorgang te geven aan diverse bestuurlijke verenigingsactiviteiten heeft het bestuur besloten tot het uitroepen van een digitale ALV op vrijdag 15 mei om 19:00 uur. Tijdens de ALV zal het jaarverslag van 2019 en de begroting 2020 worden besproken en vastgesteld. Aanmelding voor deze ALV kan via het secretariaat, een dag voor de ALV zal de link worden gedeeld waarmee kan worden deelgenomen. Uiteraard hoopt het bestuur op een grote (digitale) opkomst.

Update 29 maart

In verband met de extra maatregelen die eerder deze week door de regering zijn aangekondigd zijn:

 • alle trainingen en verenigingsactiviteiten tot nader bericht opgeschort.
 • Dit betekent ook dat de geraniumactie dit jaar helaas niet doorgaat.
 • Voor de ALV wordt een nieuwe datum gezocht zodra er meer bekend is over wanneer de maatregelen definitief niet langer van kracht zijn.

Als bestuur houden wij de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten en hopen we dat we begin juni weer kunnen zwemmen. Wanneer er meer duidelijkheid is over wanneer de trainingen hervatten zullen wij jullie berichten.

nietZwemmen.jpg

Update 14 maart

De maatregelen die het RIVM en de overheid hebben aangekondigd inzake het coronavirus heeft het bestuur doen besluiten om alle trainingen en verenigingsactiviteiten t/m 31 maart af te gelasten. Dit is in lijn met de KNZB-richtlijnen voor alle zwemverenigingen. Ook alle wedstrijden tot deze datum zijn afgelast, daarnaast is het zwembad Aqualaren tot een nog onbekende datum gesloten.

Onze eerstvolgende wedstrijd staat gepland op 4 april, hierover is nog weinig bekend, behalve dat de locatie is gewijzigd naar Groningen. Als bestuur houden wij de situatie nauwlettend in de gaten. Zodra wij meer informatie hebben over de situatie na 31 maart zullen wij ook een besluit nemen over de activiteiten in April (bijv. de geraniumactie en de geplande ALV op donderdag 16 april). Indien jullie nog verdere vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met één van de bestuursleden.

Update januari

De uitslag van de wedstrijd van het 25-50 meter circuit vindt u op de uitslagen-pagina.

Lustrumfeest ZZG De Boskikkers


Op zaterdag 7 maart viert zwemvereniging ZZG de Boskikkers uit Aa en Hunze haar lustrum in Gieten. In het kader van dit feest organiseert de vereniging een reünie voor leden en oud-leden met een hapje en drankje en natuurlijk muziek. ZZG de Boskikkers is eind 2014 ontstaan uit een fusie tussen zwemvereniging ZZG (sinds 1935) uit Gieten en de Boskikkers (sinds 1961) uit Rolde.
Bent u een oud-lid en heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met secretaris Rutger Dijkstra; secretaris@zzgdeboskikkers.nl.

 

Update december

Productieve kerstmarkt voor ZZG de Boskikkers
IMG-20191214-WA0010.jpg
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 december stond zwemvereniging ZZG de Boskikkers op de kerstmarkt in de Balloohoeve te Balloo. De zwemmers zijn in de weken voor de kerstmarkt druk bezig geweest met het bakken van kniepertjes. Deze kniepertjes werden door de zwemclub gratis weggegeven bij het kopen van een lootje voor de jaarlijkse verloting. Ook had ZZG de Boskikkers dit jaar weer een mooie hoofdprijs; een dinerbon ter waarde van € 100 gesponsord door Rein Advocaten. De hoofdprijs werd dit jaar gewonnen door de Romano van der Giezen uit Norg. De kerstmarkt in Balloo is één van de jaarlijkse activiteiten waarbij de zwemvereniging geld op kan halen ter bekostiging van nieuwe materialen en om zwemactiviteiten te organiseren. In April zal de vereniging weer actief zijn met de geraniumactie in Gieten.
-> Foto in de bijlage! : Penningmeester Gertjan Ouwerling samen met de hoofdprijswinnaars
 
De uitslag van de wedstrijd op 30 november in Beilen vind je hier. Ook op 14 december werd er een wedstrijd gezwommen, daarvan vind je de uitslag hier.
 

Update oktober

De nieuwe e-Kwaker is uit. Met nieuws over o.a. nieuwe badmutsen, de agenda en deelname aan kerstmarkt van de Balloohoeve.

In verband met de herfstvakantie vervallen de trainingen van 16 en 17 oktober.

Update september

Met ingang van september 2019 zijn er nieuwe badmutsen te bestellen. Ze kosten € 7.50 per stuk. Bij belangstelling kun je een mailtje sturen naar secretaris@zzgdeboskikkers.nl

Badmuts afbeelding.jpg

Op 21 september werd de eerste 25-50m circuit wedstrijd gezwommen in Coevorden.
5x goud, 3x zilver en 2x brons. Een zeer goed resultaat!!

68823481_2122573417883511_6548246416681074688_o.jpg

We kijken terug op een gezellige boskikkernacht:

ZZGdeBoskikkers-boskikkernacht2019.jpg

Meer foto's vind je op onze facebook-pagina.


 

 • De training in Zuidlaren is weer begonnen. De tijden zijn als volgt:

  woensdag

  18.15 - 19.00

  wedstrijdtraining & senioren

  donderdag

  18.15 - 19.15

  wedstrijdtraining & senioren

  Jullie mogen gebruik maken van de individuele kleedhokjes, maar je kleding daar niet laten hangen tijdens de training. Anderen moeten de hokjes ook kunnen gebruiken. Je kan je kleding of in een tas meenemen het zwembad in, of gebruik maken van de kluisjes, of je kleding in de gemeenschappelijk kleedkamer hangen. Daarnaast, ook voor de individuele kleedhokjes wordt onderscheid tussen mannen en vrouwen gemaakt. Bij binnenkomst direct rechts is voor vrouwen, verder naar achteren voor mannen. Vriendelijk verzoek je hieraan te houden. De regels voor de training vind je hier.

 • De contributie voor 2019 is als volgt vastgesteld:

  Recreanten

  inclusief zomer

  € 160,=

  Wedstrijdzwemmers

  inclusief zomer

  € 175,=

  Zomer

  buitenbad in Gieten      

  €  60,=

 

Oud nieuws

Kijk hier voor eerdere berichten van de startpagina.

zoek in de website van ZZG De Boskikkers: